Průmyslové zóny

V návrzích sadových úprav průmyslových zón naše projekty řeší ozelenění parkovacích stání a nezpevněných ploch areálů s vhodným zapojením do svého okolí nebo navazující na venkovskou krajinu.

Navržené úpravy plní funkci estetickou i hygienickou, vybrané taxony jsou snášenlivé k výfukovým plynům popřípadě s nízkou náročností na údržbu. Projekty jsou zpracovány i v elektronické podobě, lze je použít pro stavební povolení.

Zpět