Zahrady, atria, terasy

Naším záměrem je vytvořit vyvážený celek zahrady s architekturou domu na základě Vámi dodaných podkladů, vlastního průzkumu místa a zaměření, s respektem k Vašemu přání a nárokům a s výběrem rostlin vzhledem k jejich estetickému působení, klimatickým a půdním podmínkám i dostupnosti u zahradnických firem.

Vypracování návrhu obsahuje rozvržení ploch k relaxaci, výsadbám okrasných i případně užitkových záhonů, rozmístění solitérních stromů, pěšin a cest, vodních a herních prvků, zákoutí k posezení, pergol, atypické prvky jsou dodány s podrobným nákresem pro výrobu.

Zpět