Veřejná prostranství

Jsme schopni řešit výsadby ve starých i nových typech zástavby se záměrem vytvořit příjemné prostředí s funkcí estetickou a hygienickou. Naše projekty přinášejí návrhy ozelenění parkovacích stání a nezpevněných ploch, zakomponované mohou být i odpočinkové zóny a plochy pro sport a hry dětí.

Projekty jsou zpracovány i v digitální podobě a je možné je využít jako součást dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí pro výstavbu.

Zpět