Parky

Navrhujeme nově zakládané parky i rekonstrukce. Park řešíme jako esteticky laděný oživující prostor kamenného města s uspořádáním zón pro aktivní odpočinek i relaxaci jeho návštěvníků. Návrh rozvíjíme na určité nosné téma, které poeticky vytváří konstrukci výtvarného ztvárnění. Dle záměru se v návrzích uplatňují nejen výsadby stromů a ploch k ozelenění, cesty a pěšiny, ale i umělecká díla, vodní prvky, oplocená dětská hřiště s pískovištěm a prolézačkami, sportovní hřiště a dráhy, miniamfiteátry, zákoutí vyhrazená pejskům. V projektové dokumentaci lze zpracovat i originální návrhy laviček, odpadkových košů.

Zpět