Hřiště

Návrh obsahuje rozvržení a rozmístění výsadeb, herních a sportovních ploch, zpevněných cest s nosným tématem. Do projektu zařazujeme výsadby netoxických rostlin a navržené prvky jsou pouze s platnými certifikáty odpovídajícími příslušným normám pro dětská hřiště.

Zpět